જીવતો લાળો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતો લાળો

  • 1

    સળગતો અંગારો.