જીવતું મારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવતું મારવું

  • 1

    હાલ કરવા; રીબવું.