જીવના સમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવના સમ

  • 1

    'હું મરું' એવા અર્થના સોગન.