જીવને જનાખ નીકળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવને જનાખ નીકળી જવી

  • 1

    મહા મુશ્કેલી પડવી.