જીવનું તરસ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવનું તરસ્યું

  • 1

    દુઃખ દેનારું; પજવ્યા કરતું.