જીવ અડધો થઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ અડધો થઈ જવો

  • 1

    ગાભરું કે બાવરું થઈ જવું.

  • 2

    પ્રિયજન માટે ખુશ ખુશ થવું; કુરબાન થવા તત્પર થવું.