જીવ ઉપર આવી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઉપર આવી પડવું

  • 1

    જાન જોખમમાં મુકાવો.