જીવ ઘેરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઘેરાવો

  • 1

    જીવ મળવો; સ્નેહ થવો.