જીવ ઝાલ્યો ન રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ઝાલ્યો ન રહેવો

  • 1

    મન કાબૂમાં ન રહેવું; લલચાઈ-ખેંચાઈ જવું.