જીવ ટૂંકો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ટૂંકો રાખવો

  • 1

    કરકસરિયા-કંજૂસ થવું.