જીવ ટગુમગુ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ટગુમગુ થવો

  • 1

    મરવાની તૈયારી હોવી.

  • 2

    અત્યંત આતુરતા કે આંકડીથી બાવરું થવું.