જીવ ડહોળાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ડહોળાવો

  • 1

    ઊલટી થાય એમ થવું; ખૂબ બેચેની લાગવી.