જીવ દાઝવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ દાઝવો

  • 1

    મન બળવું; ચિંતા થવી લાગણી થવી.