જીવ ધરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ ધરવો

  • 1

    માંદગીમાંથી સાજા થવું.

  • 2

    ધીરજ રાખવી.