જીવ વહાલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ વહાલો કરવો

  • 1

    મરણના ભયથી પાછા પડવું.