જોઈને ડગલું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોઈને ડગલું ભરવું

  • 1

    વિચારીને કાર્ય કરવું.