જોખમ ખમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોખમ ખમવું

  • 1

    જોખમવાળું કામ હાથ ધરવું; જવાબદારી માથે લેવી.