જોગ મળતો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોગ મળતો આવવો

  • 1

    બનાવનો મેળ થવો.

  • 2

    ગ્રહો મળતા આવવા.