જોગ સાધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોગ સાધવો

  • 1

    તકનો લાભ લેવો.

  • 2

    યોગની સાધના કરવી.