જોડા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જોડા પડવા

  • 1

    જોડાનો માર પડવો.

  • 2

    ઠપકો મળવો.