ગુજરાતી

માં જોરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જોરાળ1જોરાળું2

જોરાળ1

વિશેષણ

  • 1

    જોરવાળું.

ગુજરાતી

માં જોરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જોરાળ1જોરાળું2

જોરાળું2

વિશેષણ

  • 1

    જોરવાળું.