ઝખ મારીને રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝખ મારીને રહેવું

  • 1

    પસ્તાવું; વાંકા રહીને ઠેકાણે આવવું, એવા અર્થમાં શ૰પ્ર૰માં.