ઝગારે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝગારે જવું

  • 1

    'ઝગઝગવું' અજવાળાં ઝગારે જાય છે.'.