ઝડપમાં આવી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝડપમાં આવી જવું

  • 1

    અડફટમાં આવી જવું.

  • 2

    ભૂત-માતા ઇ૰ની અસરમાં આવી જવું.