ઝંડાધારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝંડાધારી

વિશેષણ

 • 1

  હાથમાં ઝંડાવાળું.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝુંડો-ઝુંબેશ ઉઠાવનાર.

મૂળ

ઝંડો+ધારી

ઝુંડાધારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝુંડાધારી

વિશેષણ

 • 1

  ઝંડાધારી; હાથમાં ઝંડાવાળું.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝુંડો-ઝુંબેશ ઉઠાવનાર.

મૂળ

ઝંડો+ધારી