ઝણકારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝણકારો

  • 1

    ઝણ ઝણ અવાજ.