ઝેર કાજળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર કાજળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરસેવા વાટે બહાર આવતું શરીર માંનું વિષ.

  • 2

    મરણ વખતનો પરસેવો.