ઝેર ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝેર ચડવું

  • 1

    ઝેરની અસર થવી.

  • 2

    વેર કે ઈર્ષાની લાગણી થવી.