ઝળાંઝળાં થઈ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝળાંઝળાં થઈ રહેવું

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    તેજ તેજનો અંબાર થઈ રહેવો.

  • 2

    તેજ તેજનો અંબાર.