ઝાકળ ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાકળ ઉતારવું

  • 1

    ધમકાવવું; ખબર લઈ નાખવી.