ઝાંખું ઝપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંખું ઝપ

વિશેષણ

  • 1

    સાવ ઝાંખું.