ઝાંઝ ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાંઝ ચડવી

  • 1

    ગુસ્સે થવું; રીસ ચડવી.