ઝાટકો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાટકો લાગવો

  • 1

    ઘા થવો.

  • 2

    તીવ્ર વેદના થવી.