ઝાડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો આવવો

  • 1

    દસ્ત થવો.