ઝાડો ઉતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડો ઉતરવો

  • 1

    દસ્ત થવો.