ઝાડ ઉપર ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાડ ઉપર ચઢવું

  • 1

    (વ્યંગમાં) ફુલાઈ જવું.