ઝામરાં ઝીકવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝામરાં ઝીકવાં

  • 1

    માથા કૂટ કરવી (ચ.).