ઝાવાં નાખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝાવાં નાખવાં

  • 1

    વલખાં મારવાં; આધાર કે આશરા માટે આમ તેમ ખાલી મથવું.