ગુજરાતી માં ઝીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝીક1ઝીક2

ઝીંક1

  • 1

    ઝીક; ઝીંકવું તે-પછાડ.

ગુજરાતી માં ઝીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝીક1ઝીક2

ઝીક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીંક; ઝીંકવું તે-પછાડ.

ગુજરાતી માં ઝીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝીક1ઝીક2

ઝીક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસબી તારનું ભરત.

મૂળ

સર૰ म.