ગુજરાતી

માં ઝીકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીંક1ઝીક2ઝીક3

ઝીંક1

  • 1

    ઝીક; ઝીંકવું તે-પછાડ.

ગુજરાતી

માં ઝીકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીંક1ઝીક2ઝીક3

ઝીક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝીંક; ઝીંકવું તે-પછાડ.

ગુજરાતી

માં ઝીકની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીંક1ઝીક2ઝીક3

ઝીક3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસબી તારનું ભરત.

મૂળ

સર૰ म.