ઝીક ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝીક ખાવી

  • 1

    પછાડ ખાવી.