ગુજરાતી માં ઝોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝોક1ઝોક2

ઝોકું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊંઘ કે ઘેનનું ડોલું.

મૂળ

'ઝોકવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ઝોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝોક1ઝોક2

ઝોક2

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  વાંક; વલણ; ઝૂકવાપણું.

 • 2

  આંખમાં કંઈ ઝપટાવું તે; ઝૂંક.

  જુઓ ઝૂંક

 • 3

  નુકસાન.

 • 4

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  સુરેખાનો ઢોળાવ-'ઇંક્લિનેશન'.

મૂળ

'ઝૂકવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ઝોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઝોક1ઝોક2

ઝોક

પુંલિંગ

 • 1

  ગોષ્ઠ; ગાય કે ઘેટાં બકરાંનો વાડો.

મૂળ

જુઓ ઝોક