ઝોળી માંથી ઝડપાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઝોળી માંથી ઝડપાવું

  • 1

    છેક બાળપણમાંથી સગાઈ થવી.