ટકાની પીંજારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકાની પીંજારી

  • 1

    માલ વિનાનું માણસ.