ટકાવારી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકાવારી કાઢવી

  • 1

    ટકા ગણી કાઢવા.