ટકા ચડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટકા ચડાવવા

  • 1

    વધારી વધારીને કહેવું.

  • 2

    અસલ કિંમત ઉપર દલાલી વગેરે ઉમેરી ભાવ વધારવો.