ટેક છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટેક છોડવો

  • 1

    નિશ્ચય મૂકી દેવો.