ગુજરાતી

માં ટટ્ટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટટ્ટો1ટટ્ટો2

ટટ્ટો1

પુંલિંગ

  • 1

    ટ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

ગુજરાતી

માં ટટ્ટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટટ્ટો1ટટ્ટો2

ટટ્ટો2

પુંલિંગ

  • 1

    ટકાર; ટ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.