ટટ્ટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટટ્ટો

પુંલિંગ

  • 1

    ટ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.

ટટ્ટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટટ્ટો

પુંલિંગ

  • 1

    ટકાર; ટ અક્ષર કે ઉચ્ચાર.