ટૂંટિયું વળીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટૂંટિયું વળીને

  • 1

    હાથપગ સંકોચીને-કોકડું વળી કે વાળીને (સૂવું).