ટપસ ટપસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટપસ ટપસ

અવ્યય

  • 1

    ધીરે ધીરે; ઘસડાતું ઘસડાતું.

મૂળ

રવાનુકારી

ટપૂસ ટપૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટપૂસ ટપૂસ

અવ્યય

  • 1

    ધીરે ધીરે; ઘસડાતું ઘસડાતું.

મૂળ

રવાનુકારી