ટપાલ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટપાલ કાઢવી

  • 1

    રવાના કરવાના પત્રો ઇ૰ (પેટીમાંથી) લઈ જવું.